Nederlands English

Cursussen

In de jaren '80 gaf Julia Harvey haar eerste Egyptologische cursussen in Londen voor de Adult Education Service. Toen zij in 1988 naar Nederland kwam concentreerde zij zich eerst op het voltooien van haar proefschrift (1994) en op het leren van de Nederlandse taal. In de tweede helft van de jaren '90 begon zij met een cursus Cultuur van het Oude Egypte voor de Senioren-academie in Leeuwarden, en in 2000 organiseerde zij haar eerste Nederlandse groepsreis naar Egypte.

Sinds 2004 geeft zij ieder jaar een cursus voor de Groningse Senioren-academie (HOVO). Inmiddels heeft ze een cyclus van drie (Cursus 1, Cursus 2, Cursus 3). De colleges beslaan 10 weken en lopen van september tot begin december, met een onderbreking voor de herfstvakantie. Ze vinden plaats op de woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00u (met pauze). De colleges worden ondersteund met veel illustraties en Julia moedigt het stellen van vragen en de actieve deelname van haar studenten aan.

Klik hier voor meer informatie over de Senioren-academie.